• 069 107 19 59
  • info@unapredise.rs
  • NAJBITNIJI PARTNER NA VAŠEM PUTU POSLOVNOG I LIČNOG RAZVOJA

UPOZNAJTE NAŠ TIM


Ime:
Bojan Božović

Datum rođenja: 07.01.1987. 

Radna pozicija: Preduzetnik


Kratko o Bojanu:

Bojan je preduzetnik, predavač i trener koji od svojih 20ih godina razvija različite vidove poslovanja. Upravljao je sa više firmi i rukovodio sa više projekata i sektora unutar firmi (prodajna odeljenja, HR, customer care itd.) Godine 2009. proglašen je za najboljeg prodavca u “Studio Moderna”. Sa samo 24 godine postao je direktor customer manager centra sa više od 120 zaposlenih. Višestruko je nagradjivan za svoje uspehe. On zastupa proaktivni pristup radu u svim segmentima posla. Poseduje preko 15 godina iskustva u prodaji, regrutaciji i selekciji, kao i obučavanju i vođenju ljudi različitih profila. Saradjivao je sa velikim brojem različitih firmi i organizacija. Kao predavač gostovao je širom naše zemlje ali i u Sloveniji i Hrvatskoj. Bio je gost predavač na Ekonomskom fakultetu  kao i na Visoko tehničkoj školi u Subotici. Danas, izmedju ostalog, uspešno rukovodi projektom “Unapredi se” i ujedno svojim timom profesionalnih prodavaca. Bojan je angažovan kao jedan od predavača na Akademiji prodaje u Novom Sadu..


Ime: Vedran Zavišić
Datum rođenja: 19.10.1980.

Radna pozicija: Preduzetnik


Kratko o Vedranu: 

On je pre svega preduzetnik, prodavac pa tek onda trener.  Uspešno je učestvovao u razvoju više kompanija kako u Srbiji tako i u regionu. Razvio je i vodi svoju kompaniju koja se bavi direktnom prodajom a koja broji preko 100 zaposlenih. Vedran svoje bogato iskustvo iz prodaje i HR-a prenosi na inovativan i interaktivan način. Jedna od potvrda njegovog  znanja o prodaji je i to što je angažovan kao predavač na Akademiji prodaje u Novom Sadu. 


Ime:
 Indira Popadić
Datum rođenja: 26.12.1970.  

Radna pozicija: Preduzetnik


Kratko o Indiri:

Indira je poslovni konsultant i mentor, osnivač centra za poslovnu edukaciju i konsalting „CORE INTERNATIONAL“. Doktorirala je na Tehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Uz formalno obrazovanje dugi niz godina edukovala se i usavršavala na ličnom i profesionalnom planu. Poseduje tridesetogodišnje iskustvo u prodaji i preduzetništvu, a pored komercijalnih obavljala je i funkcije mentora i trenera top menadžera. Predavač je na Mokrogorskoj školi menadžmenta na modulu Menadžment prodaje.

Sertifikovani je interni i eksterni auditor za ISO 9001:2015 QMS – Sistem menadžmenta kvalitetom. Autor je više menadžerskih alata za unapređenje poslovanja “Uzmite život u svoje ruke – 7 koraka od ideje do realizacije” čiji izdavač trećeg izdanja je Pokrajinski sekretarijat za privredu I turizam AP Vojvodine i „Formule uspešne prodaje“. Govornica je na velikom broju poslovnih konferencija u zemlji i regionu. Član je Srpske asocijacije menadžera.


Ime: 
Milan Šilić

Datum rođenja: 04.09.1981.  

Radna pozicija: Vođa prodajnog tima


Kratko o Milanu: 

Roditelj, suprug, brat, prijatelj. Iskusan tim lider, database manager i front end developer. Telemarketing specijalista sa 14 godina iskustva koji neguje jedinstven psihološki pristup u radu sa ljudima, stavljajući akcenat na emocije, kontrolisanje i upravljanje emocijama, motivaciju, samomotivaciju i uspostavljanje unutrašnjeg balansa. Milan je posvećen timski igrač, beskompromisno optimističnog duha, uvek spreman da podeli svoja iskustva iz poslovnog života.

 


Ime: 
Dušan Marjanović

Datum rođenja: 22.12.1958. 

Radna pozicija: Menadžer


Kratko o Dušanu: 

Dušan je poslovni konsultant, predavač,  trener, koji četiri decenije staža aktivno radi na različitim pozicijama. Menadžerskim poslom se bavi u poslednjih 12 godina i to u odeljenju sa 70 zaposlenih. Za 2006. godinu proglašen je za najboljeg radnika Nacionalne službe za zapošljavanje za unapređenje rada, inovacije i poseban doprinos kvalitetu rada i afirmaciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Iskusan je predavač i trener u privatnom i civilnom sektoru sa fokusom na rad sa rukovodiocima, poslovnom sektoru, mladima, NEET grupama, studentima i marginalizovanom grupama građana. Zastupa inovativni pristup u predavanjima, radionicama I orgnizaciji događaja. Sarađivao sa velikim brojem organizacija javnog, privatnog I civilnog sektora u domenu: veština rukovođenja, savremenih poslovnih veština, upravljanju promenama i karijerom i kvalitetnom uključivanju u svet rada. Bio je predavač na Visokoj strukovnoj ekonomskoj školi, Srednjoj medicinskoj školi u Novom Sadu, I moderator na mnogim konferencijama. Autor je Priručnika za rad sa rukovodiocima.