• 069 107 19 59
 • info@unapredise.rs
 • NAJBITNIJI PARTNER NA VAŠEM PUTU POSLOVNOG I LIČNOG RAZVOJA

POGLEDAJTE PROGRAME NAMENJENE RAZVOJU VAŠEG BIZNISA I VAS U BIZNISU

Grupni ili individualni rad, kako vama više odgovara

Treninzi online, u vašim ili našim prostorijama u Subotici ili u Novom Sadu

Skripte i priručnici uz svaki trening i predavanje

Besplatna mentorska sesija i konsultacije i nakon završene obuke

Garancija na zadovoljstvo ili povrat vašeg novca

Sertifikati nakon završenih programa

Mi programe prilagođavamo vama i obuke organizujemo u terminu koji vama najviše odgovara

Obuke koje program obuhvata:

1. Prodaja kao profesija

2. Veštine komunikacije u prodaji

3. Kompletan prodajni proces

4. Kako uspešno zatvoriti prodaju – call to action

5. Rešavanje prigovora kupaca

6. Testemonijal – pokretačka snaga za naše kupce

7. Storiteling u prodaji

8. Izgradnja prodajnog stava profesionalnog prodavca

9. Moć prodaje – kako biti uspešan prodavac danas

10. Hajde da pričamo o prodaji (zasnovano na učenjima najboljih svetskih prodavaca)

11. 21 način da prodajete više (zasnovano na učenju čuvenog Brian Tracy-a)

12. Dokazane prakse koje će unaprediti vašu prodaju

13. Prodaja za maloprodaju

14. Kako biti uspešan u telefonskoj prodaji

15. Door 2 door prodaja (prodaja od vrata do vrata)

16. Prodaja grupama (terenska prodaja)

17. Postavljanje ciljeva u prodaji

18. Recept za (ne)uspeh u prodaji


Koje veštine i znanja (izmedju ostalog) ćete naučiti tokom ovog programa?

– Spoznaćete prodaju na jedini ispravan način

– Naučićete sve neophodne veštine da postanete uspešni u prodaji

– Naučićete kako na najefikasniji način da prezentujete vašu ponudu

– Naučićete kako da vašu prezentaciju zatvorite prodajom

– Naučićete kako na najefikasniji način da koristite storiteling u prodaji

– Naučićete kako da ispravno pristupite prigovorima kupaca i na koji način da ih uspešno rešavate

– Naučićete napredne veštine komunikacije koje će vam omogućiti još veći uspeh u prodaji

– Upoznaćete se sa učenjima najvećih i najpoznatijih prodavaca na svetu i naučićete da primenjujete veštine koje oni primenjuju i koje su im omogućile da postanu to što su postali

– Dobićete samo dokazano efikasne prodajne veštine čija će vam primena garantovati veću prodaju

– Naučićete kako da u prodaji budete motivisani i kako da prodaju iskoristite za ostvarenje vaših ciljeva


Cilj programa?

Cilj je da vas u potpunosti upoznamo sa procesom prodaje i da prodaju doživite na ispravan način. Najveći razlog za toliko neuspešnih prodavaca danas je upravo u tome što se ti prodavci ne bave prodajom na ispravan način odnosno prodaju ne doživljavaju na ispravan način.  Cilj programa je prepoznavanje celokupnog prodajnog procesa, kao i ovladavanje svim segmentima prodajnog procesa, kako bi ste u bilo kom momentu bili sposobni da proces prodaje kontrolišete i na taj način maksimalno utičete na finalni ishod prodajnog razgovora. Nakon završenog programa umećete da na najefikasniji način prepoznate potrebe klijenta i da mu u skladu sa tim potrebama ponudite za njega najbolje moguće rešenje. Nakon programa imaćete veći nivo svesti o bitnosti prodajnog procesa i ispravnog pristupa klijentu, i primenom znanja gradićete se u profesionalnog prodavca. Ujedno, program ima za cilj da vas pripremi za susretanje sa prigovorima (odbijanjima) potencijalnih klijenata te da vas nauči kako na najefikasniji način da, ne samo prigovore rešavate u svoju korist, već i da svojim poznavanjem materije unapred prepoznate i izbegnete mnoge potencijalne prigovore.

Obuke koje program obuhvata:

1. Budi lider kakav je svetu potreban – uvod u liderstvo
2. Kako biti lider – osnovne karakteristike lidera

3. Stilovi upravljanja i komunikacije u liderstvu

4. Motivacija u liderstvu

5. Emocionalna inteligencija u liderstvu
6. Konflikti i uloga lidera u njima

7. Primena liderskih veština u biznisu


Koje veštine i znanja (izmedju ostalog) ćete naučiti tokom ovog programa?

– Upoznaćete se detaljno sa fenomenom liderstva i svim benefitima koje vam liderstvo pruža

– Spoznaćete na koji način da budete lider u svemu što radite bez obzira čime se bavite

– Naučićete konkretne liderske veštine čija će vam primena garantovano doneti unapredjenje na svim životnim poljima

– Naučićete da prepoznate i svoje i tudje emocije

– Naučićete kako da kontrolišete svoje emocije (i delimično tuđe emocije)

– Naučićete na koji način da komunicirate kao lider

– Naučićete na koji način efikasno motivisati kako sebe tako i druge

– Naučićete kako da na najefikasniji način primenjujete liderske veštine u poslu kojim se bavite


Cilj programa?

Cilj je da vas u potpunosti pripremimo za ulogu lidera ili unapredimo vaše znanje ukoliko ste već lider. Bićete obučeni liderskim stilovima i najbitnijim veštinama, naučićete kako najpoznatiji lideri razmišljaju i deluju u različitim situacijama, kako donose odluke, kako razgovaraju i kako se ponašaju u konfliktnim situacijama. Savladaćete upotrebu emocionalne inteligencije kao mogućnosti raspoznavanja i kontrole svojih (i delimično tudjih) emocija. Ovaj program isto tako ima za cilj da vas motiviše da preuzmete svoj život u svoje ruke i da možda prvi put u životu u potpunosti prihvatite ulogu kreatora i odgovornost za svoj život i svoje emocije.

1. Asertivna komunikacija

2. Nevidljive prepreke na putu do uspeha

3. Ego – moje lažno JA

4. Veštine komunikacije – unapredi se u komunikaciji

5. Postavljanje ciljeva i proces ostvarenja

6. Samoanaliza i analiza tima

7. Odbijanje kao podsticaj

8. Pobednički stav i kako ga izgraditi

9. Živeti (nat)prosečan život

10. 10 tajni za postizanje uspeha i unutrašnjeg mira (zasnovano na učenju Vejn Dajera)

11. Motivacija – kako bez nje i kako do nje

12. Upravljanje vremenom – kako raditi kraće a efikasnije

13. Pozitivna psihologija i njena praktična primena

14. Predrasude i pretpostavke

15. Najbitniji odnos – odnos prema sebi

16. Hrabrost plivanja po sopstvenoj meri


Koje veštine i znanja (izmedju ostalog) ćete naučiti tokom ovog programa?

– Naučićete šta podrazumeva ispravna komunikacija i na koji način da razgovarate sa ljudima na najefikasniji način 

– Upoznaćete svoj ego i osvestićete da li vam i koliko ego koristi na vašem putu ličnog razvoja

– Naučićete kako da na najefikasniji način odredite jasne ciljeve i kako da te ciljeve zaista i ostvarite

– Naučićete da prepoznate prepreke koje su za većinu nevidljive a sa kojima se sigurno u manjoj ili većoj meri svakodnevno srećete i način na koji da se sa njima uspešno izborite

– Naučićete kako da prepreke i odbijanja ne budu vaša zaustavna tačka već vaš podsticaj da se još više posvetite svom cilju

– Naučićete kako da prepoznate zonu komfora i kako da ne dozvolite da u njoj provodite veći deo svoje svakodnevnice

– Naučićete kako da preuzmete odgovornost za svoj život, kako drugima da kažete jasno i glasno NE i kako da se zaista posvetite onome što je vama najbnitnije


Cilj programa?

Cilj ovog programa je da vas na mentalnom nivou pripremi za uspeh i da vas isto tako pripremi za prepreke i odbijanja sa kojima ćete se susresti u toku rada na sebi, da vas nauči kako da ne samo prihvatite te prepreke i padove kao sastavni deo puta ka uspehu već i da vas nauči kako da ih iskoristite kao dodatni podsticaj. U sklopu ovog programa upoznaćete sebe (kako mi to volimo da naglasimo možda i prvi put na ovaj način) i naučićete kako da kod sebe razvijete i zadržite pobednički duh koji će vas voditi u svim segmentima vašeg života. Naučićete kako da izgubljenu motivaciju najefikasnije povratite, kako da motivišete ne samo sebe već i druge osobe i kako da se nakon padova brzo i lako vratite na svoj put ka uspehu. Naućićete i kako da budete gospodar svog vremena, kako da se posvetite onome što vam je zaista važno i kako da na najefikasniji način postavite ciljeve i zaista ostvarite te postavljene ciljeve.

Obuke koje program obuhvata:

1. Kako (p)ostati preduzetnik

2. Osnove savremenog upravljanja

3. Razvoj zaposlenih – kako dobiti maksimum

4. Individualni i grupni coaching

5. Analiza i postavljanje ciljeva u biznisu i proces do njihovog ostvarenja

6. Motivacija – kako bez nje a kako do nje

7. Upravljanje vremenom – kako raditi kraće a efikasnije

8. Analiza zaposlenih i samoanaliza

9. Kako izaći na kraj sa stresom i pritiskom na poslu u 7 ključnih koraka

10. Kako donositi odluke u biznisu i kako uspešno pregovarati

11. Direktni marketing i zašto je vašem biznisu neophodan

12. MI umesto JA

13. Savremene poslovne veštine

14. Veštine uspešnog rukovođenja

15. Kvalitetno uključivanje u svet rada

16. Nova iskustva u HR procesima dolaskom stranih investitora

17. Primena pozitivne psihologije u biznisu

18. Recept za (ne)uspeh u biznisu

19. Eksterna analiza – skeniranje i monitoring tržišta (analiza opštih i posebnih ciljeva, formulisanje strategije, SRM, CRM, Porterov model 5 faktora, industrijska analiza ugroženosti bazičnih aktivnosti i sredstava)

20. Interna analiza i analiza resursa kompanije – lanac vrednosti (konkurentska prednost, upravljanje inovacijama, delegiranje i liderstvo)


Koje veštine i znanja (izmedju ostalog) ćete naučiti tokom ovog programa?

– Naučićete šta je neophodno da uradite da bi postavili zdrave temelje vašeg poslovanja i da bi mogli da gradite vaš biznis bez straha od urušavanja

– Naučićete šta je to u današnje vreme neophodno da primenjujete kako biste bili uspešni u upravljanju ljudima

– Naučićete kako da na pravilan način primenjujući dokazano uspešne prakse radite na razvoju vašeg tima i zašto je to neophodno

– Naučićete kako da se organizujete efikasno i zaista preuzmete kontrolu nad svojim vremenom, da radite kraće a efikasnije

– Naučićete originalne i proverene načine da motivišete svoj tim

– Naučićete kako da budete efikasan coach i kako treba da izgleda jedan caoching

– Naućićete proverene strategije najuspešnijih menadžera i biznismena koje će vam garantovati unapredjenje poslovanja

– Upoznaćete se dublje sa direktnim marketingom i shvatićete (ukoliko još uvek niste) zašto je vašem biznisu neophodan i koje su najbolje strategije za isti

– Naučićete kako da se nosite sa aktuelnim izazovima usled dolaska velikih kompanija a kada je u pitanju plasman vašeg proizvoda/usluge i rada sa vašim zaposlenima

 

Cilj programa?

Cilj ovog programa je da vam pomogne da unapredite vaše poslovanje i da produktivnost vašeg tima podignete na jedan znatno viši nivo. Ono što vam ovaj program garantuje jeste da ćete primenjujući znanja koja ćete u toku programa steći podići vaše rezultate i rezultate vašeg tima na viši nivo a samim tim i vašu zaradu. U toku ovog programa naučićete sve ono što je bitno da znate da bi bili uspešni u biznisu.

Mistery shopper je program koji vam nudi sledeće pogodnosti: 

 1. Da na profesionalan način proverite kvalitet usluge koji vašim korisnicima na licu mesta pružaju vaši zaposleni

 2. Da dobijete sve informacije i da imate na raspolaganju kompletnu sliku o celokupnom procesu i to kako iz ugla profesionalnog trenera tako i iz ugla prosečnog korisnika

 3. Da dobijete sve informacije o radu svakog vašeg zaposlenog pojedinačno

 4. Da dobijete sve informacije o tome šta i na koji način radi vaša konkurencija
 5. Da iskoristite izveštaje i informacije koje dobijete za donošenje konkretnih odluka o edukaciji i daljem radu sa vašim zaposlenima a sve sa ciljem poboljšanja poslovnih rezultata

 

Možete da birate između sledećih mistery shooping usluga:

 1. Poseta vašoj firmi/mestu na kojem uslužujete vaše korisnike i analiza na licu mesta
 2. Analiza putem telefona
 3. Analiza putem e-maila
 4. Poseta vašoj konkurenciji

 

Po čemu se naš pristup radu razlikuje od drugih?

 1. Mi se bavimo uslugom i prodajom kao i brigom o korisnicima svakodnevno i imamo izuzetno bogato iskustvo na ove teme, znamo tačno šta je to što je prosečnom korisniku najbitnije i šta su najčešći propusti koje zaposleni čine
 2. Naša analiza podrazumeva više poseta u različitim terminima i to različitim danima (radni dani, vikend, poseta po smenama itd.)
 3. Umesto da anagažujemo studente ili honorarne saradnike kako to radi većina agencija koja pruža ovakve usluge kod nas svaku posetu obavlja isključivo trener koji je obučen i ima višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti
 4. Kod nas se možete odlučiti za individualne posete, grupne posete ili kombinaciju jednog i drugog tipa poseta, u zavisnosti od vaših potreba
 5. Fokusiramo se na ono što je vama najbitnije ali ujedno vam pružamo sve dokazano efikasne poslovne alate za merenje kvaliteta usluge na raspolaganje
 6. Naši izveštaji su detaljni i konkretni i sadrže sve potrebne analize kao i rezime svih naših trenera sa jasnim smernicama za dalje postupanje

Tim bilding aktivnosti ukoliko su pravilno organizovane dokazano pozitivno utiču na razvoj, motivaciju, međusobnu povezanost i produktivnost zaposlenih. Međutim, ukoliko nisu pravilno organizovane, mogu da utiču negativno na zaposlene i da izazovu više neprijatnosti nego pozitivnih efekata. Zato je jako bitno da organizaciju tim bildinga poverite nekome ko je u tome zaista stručan i dokazano uspešan.
Evo zašto su naše tim bilding aktivnosti uvek uspešne:

 

 1. Tim bilding aktivnosti organizujemo u skladu sa dokazano uspešnim programima koji primenjuju najveće kompanije širom sveta

 2. Tim bildingu pristupamo u skladu sa vašim potrebama i ciljevima
 3. Svaki naš tim bilding je inovativan i sigurni smo da će isključivo pozitivno uticati na razvoj vaših zaposlenih, njihovu međusobnu povezanost i njihovu motivaciju za rad
 4. Tim bilding koji organizujemo se ne svodi samo na igru već i na zabavan pristup radionicama namenjenim isključivo razvoju vaših zaposlenih i jačanju timske sinergije
 5. Tim bilding aktivnosti organizujemo u sklopu naših prostorija u Novom Sadu ili u Subotici, u vašim prostorijama ili u prirodi
 

Ultimativni cilj svakog tim bildinga je da vaši zaposleni znanje koje su stekli i medjusobnu povezanost koju su izgradili prenesu u svoj svakodnevni rad i samim tim unaprede svoje rezultate.
Kontaktirajte nas za više informacija, stojimo vam na raspolaganju.

Zašto odabrati naše programe?

VIŠE OD 93% POLAZNIKA JE U POTPUNOSTI ZADOVOLJNO KVALITETOM NAŠE OBUKE
93,1%
VIŠE OD 95% POLAZNIKA JE OCENILO NAŠU OBUKU KAO IZUZETNO KORISNU
95,8%
VIŠE OD 86% POLAZNIKA JE RAD NAŠIH TRENERA OCENILO SA NAJVEĆIM OCENAMA
86,6%

Evo šta kažu oni koji su pohađali našu obuku...

Nakon završene obuke o nama su rekli...​

Po čemu smo drugačiji od drugih?

Garantujemo da ćete biti zadovoljni a ako ne budete vraćamo vam vaš novac

Obukama pristupamo ljudski a ne robotizovano pružajući vam maksimalnu podršku na vašem putu ličnog razvoja

Dostupni smo vam za podršku i savete sve vreme trajanja obuke kao i nakon završene obuke

Garantujemo da ćete nakon završene obuke biti spremni za primenu znanja koje ste dobili

Koliko puta ste do sada odlagali ovu odluku?

Zašto se ne prijavite za rad na sebi već danas?

Kontaktirajte nas odmah, stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja.

UNAPREDI SE – POSLOVNI I LIČNI RAZVOJ

ICOM COMMUNICATIONS

Adresa Novi Sad: Novosadski put 68, 21000 Novi Sad
Adresa Subotica: Adolfa Singera 12, 24000 Subotica

Kontakt telefon: 069 107 19 59

E-mail: info@unapredise.rs
poslovniilicnirazvoj@gmail.com